Den 25 maj var det val till Europaparlamentet!

Själv hade jag en plats nr 26 på valsedeln och när personkryssen var räknade hade jag 1846 st personkryss och plats nummer 14. Tyvärr tappade Moderaterna en plats i parlamentet.

Enligt mig ska EU arbeta för att underlätta, inte försvåra. Vi ska följa subsidiaritetsprincipen (beslut ska inte ske på högre nivå än nödvändigt). Medlemsländerna ska samarbeta inom forskning och fortsätta med avskaffandet av jordbruksstödet inom EU och andra regleringar. Jag vill även motverka protektionismen och istället öppna upp för ökad frihandel, framförallt gentemot USA.

Stefan Bengtsson Svärd och Gunnar Hökmark