Insändare

Nya Moderaterna Ny tid Alla barn ska få chansen  

Fristående skola, inte till vilket pris som helst!
Bärgslagsbladet/Arboga tidning februari 2006

Självklart vill jag inte ha en fristående skola till vilket pris som helst! Vad jag och många andra med mig vill, är att det ska finnas en valmöjlighet! Nu har det gjort en undersökning som tydligt visade att många vill ha en friskola i Köping, tillräckligt många för att skolverket godkänner det.
En verksamhetsbeskrivning måste lämnas in i samband med att man ansöker till skolverket om att få starta en skola, vilket också är gjort av Centrumskolan. Skolans inriktning är allmän och har presenterat sin nisch, den är att i första hand utgå ifrån elevens intresse, talang och behov. Dessutom skall de använda sig av processmallen PDSA (Plan-Do-Study-Act) i lärandeprocessen.
Angående behöriga lärare så har Centrumskolan till skolverket angett att ”Lärarnas kompetens skall vara behöriga lärare där en bred lärarkompetens med ämneskombinationer är meriterande vid tjänstetillsättning.” Huvudmännen har lång erfarenhet av att själva vara lärare och sedermera även rektorer.
Jag vill inte ha en friskola till vilket pris som helst, men i och med att Centrumskolan har ett i mina ögon mycket bra och genomtänkt upplägg så ser jag inget hinder för en etablering. Vi måste se långsiktigt och skulle det visa sig att inga elever vill gå i Centrumskolan så kommer inga att söka dit och den kommer inte att överleva. Detta måste huvudmännen vara fullt medvetna om och därför måste de hålla en mycket hög kvalitet på sin skola och den undervisning de ger.
I förlängningen blir effekten att även den kommunala skolan tvingas höja kvalitén på sin undervisning.

Stefan Bengtsson, (m)