Insändare

Nya Moderaterna Ny tid Alla barn ska få chansen  

En föränderlig tid!

Bärgslagsbladet/Arboga tidning 2006-03-06

Sverige har precis som resten av världen genomgått mycket stora förändringar under förra århundradet. Tekniken har gått framåt med stormsteg och alla har naturligt inte lika lätt att följa med i den här utvecklingen.

Anledningen till att det blev så, är att industrialismen som sedan mer än ett decennium påverkat vårt samhälle har gjort sitt och nu har vi istället IT, kunskaper och information som står i fokus.

I och med dessa stora och omvälvande förändringar så utvecklas även hela samhällsstrukturen i samma riktning. Vilket innebär att även om de grundläggande ideologierna är oförändrade så blir vi tvungna att förändra de politiska formuleringarna och de politiska metaforerna.

Sverige har fått ett nytt parti och det heter moderaterna, vi är nya moderaterna.

Vi i Sverige betalar väldigt mycket i skatt, där en stor del går till vård och skola. Trots det så får många inte den vård de behöver i tid och skolbarnen i Sverige lär sig inte tillräckligt.

Det måste ske en radikal förändring här. Nya moderaterna är villiga att lägga 10 miljarder kronor mer än regeringen för att göra vården och skolan bättre. När något är fel i Sverige är vi redo att åtgärda detta. De idag styrande har under snart tolv år haft möjligheten, men ändå ser det ut som det gör idag.

Stefan Bengtsson, (m)