Riksdag

Riksdagen var mitt huvudmål i valet i 2014, om jag inte blev invald i EU-parlamentet vill säga. Nu kom jag inte in i varken EU-parlamentet eller Riksdagen, men mina ambitioner är självklart de samma trots det.

I riksdagen får jag möjlighet att på ett mer effektivt sätt jobba för det jag tycker är viktigast i Sverige.

Nämligen att se till så att fler blir delaktiga i samhället och skapar fler arbetestillfällen.

Vi måste dessutom göra någonting åt den ökade brottsligheten, tillsättas nya och kraftigare resurser än dagens.

Självklart ligger mitt engagemang för skolan, vården och företagandet också kvar.

Skolan är där våra barn utvecklas, våra barn är också vår framtid! Därför måste vi se till att de får en så bra start i livet som bara är möjligt.

Vården måste bli effektivare och mer fokuserad på människan.

Företagandets förutsättningar måste fortsätta att bli bättre, det måste löna sig för de som vågar satsa!