Skolan

Skolan är bland det viktigaste vi har, där fostras våra barn som skall vara med och skapa vårt framtida Sverige.

Jag har suttit som ledamot i Skol- och utbildningsnämnden i Köpings i flera mandatperioder innan jag flyttade till Västerås. Här har jag bland annat lobbat för att vi ska öppna för friskolor i Köping.

Skolan
måste också följa med i den snabba utveckling som sker i samhället idag. Vår politik måste därför spegla dagens samhälle och inte gårdagens. Ett bra exempel på detta är att vi inte nöjer oss med att öppna upp för fristående skolor, vi vill också förbättra för de kommunala skolorna och det kan vi göra genom att satsa på lärarnas kompetensutveckling. Bland annat en satning på pedagogisk IT-utbildning för lärare.

Lärarna ska kunna fokusera på undervisning och lärande istället för på en massa administration, som det med tiden bara blivit mer och mer av. Ett sätt är att de nationella proven digitaliseras och samtidigt anonymiseras.

Generellt vill vi moderater ha mera undervisningstid i både matematik, svenska och engelska. Samtidigt som det behövs fler speciallärare och handledare som ska kunna hjälpa till och stötta i skolorna och då framförallt i skolor med låga resultat. Plus att det ska vara tidigare och fler nationella prov, för att fortare hitta de som inte når upp till målen och kunna sätta in rätt hjälp och stöd så fort som möjligt.

Det är bevisat att fysisk aktivitet stimulerar inlärningsförmågan, så därför borde det vara mera fysisk aktivitet i skolan. Framförallt i och med att dagens unga bevisligen sitter inne mera nu för tiden, ofta stilla framför sin dator. Jag föreslår att vi ger unga möjligheten att röra sig mera i både skolan och på fritidshemmen.

Tidigare fanns det ett fjärde år som man kunde välja för att specialisera sig på den tekniska linjen i gymnasiet, det fjärde året borde införas på gymnasiets teknikprogram.

Många barn och ungdomar idag mår dåligt, därför föreslår vi att det ska vara fler hälsosamtal i skolan, för att de som mår dåligt snabbare ska få hjälp.