Vem är jag?

Namn: Stefan Oszak Bengtsson

Ålder: 52 år

Yrke: Gymnasielärare NTI Gymnasiet, egenföretagare och fritidspolitiker.

Fritidsintressen: Friluftsliv, resor och politiken förstås!

Politiska uppdrag: Ledamot i Individ och familjenämnden i Västerås. Ledamot i Förvaltningsrätten. I landstinget sitter jag som ersättare i landstingsfullmäktige, samt ersättare i Kultur och folkbildningsnämnden och Wesmannastiftelsen.

EU: Enligt mig ska EU arbeta för att underlätta, inte försvåra. Det ska vara mindre byråkrati, vi ska följa subsidiaritetsprincipen, så inte beslut sker på högre nivå än nödvändigt. EUs medlemsländerna ska samarbeta inom forskning och fortsätta med avskaffandet av jordbruksstödet inom EU och andra regleringar. Jag vill även motverka protektionismen och istället öppna för ökad frihandel. 

Kommunalt: Här värnar jag skolan i första hand, det är så enormt viktigt att vi ger våra barn en bra start i livet. I dagens föränderliga samhälle måste vi se till att skolan följer med i utvecklingen för att kunna ge våra ungdomar en gedigen grund att stå på. Västerås ska vara en kommun folk vill bo och leva i.

Landstinget: Långa vårdköer och brister i vården måste åtgärdas, även om det kostar. För det måste få kosta, om det är det som krävs för att våra sjuka och äldre skall få den vård och omsorg de har rätt till.

Riksdagen: Det är alldeles för många som saknar jobb idag och upplever sig därför inte vara delaktiga i samhället. Så den viktigaste uppgiften är att få fram fler jobb, "arbetslinjen". 

Allt fler oroar också sig för en ökad brottslighet, som blir allt råare och går allt längre ned i åldrarna. Här måste det tillsättas ännu fler resurser än de som redan finns idag. Fram får fler poliser som syns och agerar i det dagliga vardagslivet.