Insändare

Nya Moderaterna Ny tid Alla barn ska få chansen  

Moderaterna i tiden!

Moderaterna förändras hela tiden, eftersom samhället också förändras så är det en naturlig förutsättning. En gång i tiden var moderaterna ett parti som var för tullar och handelshinder, för att i dag vara ett parti som försvarar frihandeln och de öppna gränserna.

Moderaterna har förrändrats från att ha varit ett parti med en tydlig bindning till den svenska kyrkan och kristendomen är moderaterna idag ett parti för fri tro. Den religiösa organisationstillhörigheten är helt ointressant för moderaterna idag.

Moderaterna är ett parti som ser till människor, inte till system. Alla människor, oavsett bakgrund och ursprung, måste få möjlighet att göra det bästa av sina möjligheter och förutsättningar.

De år som vi går i skolan är mycket viktiga för vårat fortsatta liv, ofta lägger vi i skolan grunden till hur våra liv skall bli. En professionell skola, med bra och engagerade lärare i en harmonisk miljö, kan ge de elever som inte har tillräckligt med stöd och uppbackning hemifrån möjlighet att komma ifatt. En professionell skola kan utjämna de skillnader som ofta finns i form av olika uppväxtmiljöer och studievanor.

För många är en friskola den bästa lösningen. De fristående skolorna är ett mycket viktigt komplement till de kommunala skolorna. Undersökningar visar att friskolorna bidrar till att höja kvaliteten även hos de kommunala skolorna.

Moderaternas skolpolitik stannar inte vid fler friskolor. För ett parti som följer med i tiden och som vill att alla skall lyckas är det lika viktigt att höja kvaliteten i den kommunala skolan. Eftersom bra och duktiga lärare är viktigare än något annat satsar vi en miljard kronor på fortbildning av lärarna.

Och på grund av att vi idag satsar mer pengar än regeringen på skolan så kan man verkligen tala om ett nytt parti, nya moderaterna.
Stefan Bengtsson, (m)